Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Studenta – Autora pracy                           

aktualizacja Maj 2017

Instructions for Students on how to proceed with the thesis in the APD system at the University of Łódź

update May 2017

 Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Promotora – Kierującego pracą       

aktualizacja Czerwiec 2019

 Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Kierującego pracą i Recenzentów

aktualizacja Czerwiec 2019

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) zakładka Moje Prace dla nauczycieli akademickich

aktualizacja Wrzesień 2017

 

Od stycznia 2019 na Uniwersytecie Łódzkim jako obowiązkowy system antyplagiatowy został wdrożony Jednolity System Antyplagiatowy (JSA). Prace dyplomowe w systemie APD UŁ są sprawdzane poprzez system JSA.

 

Dodatkowy system antyplagiatowy – Otwarty System Antyplagiatowy OSA – instrukcja obsługi i interpretacji wyników

aktualizacja Kwiecień 2017

 

Co się dzieje z pracą dyplomową przed i po obronie?